Kindinorm

Razlozi za poremećaj koncentracije kod dece uključuju i zamor i  prekomerne aktivnosti koje dovode do tog zamora. Ako je dete neprekidno u pokretu, ne može se dugo zadržati na jednom mestu, previše priča, prekida druge dok pričaju, ne sluša druge, ne reaguje na Vaše pozive, čini Vam se da je sa „glavom u oblacima“, ne može se koncentrisati na detalje domaćeg zadatka, često reaguje impulsivno bez razmišljanja o posledicama, ima problematično ponašanje u vrtiću ili školi verovatno da je došlo do poremećaja pažnje i koncentracije. Šta treba onda uraditi?

Kompleksni, nemački lek Kindinorm pomaže kod dece sa poremećajem pažnje i koncentracije. Dovodi do boljeg fokusa i pažnje, povećava koncentraciju, poboljšava sposobnost učenja i smanjuje impulsivno ponašanj kod dece.

Kindinorm granule svojim sastavom povećavaju sposobnost učenja, smanjuju hiperreaktivnost kod dece, olakšavaju sposobnost adaptacije na nove uslove. Kindinorm granule se mogu koristiti od deca od 1. godine života, predškolska deca, školska deca, studenti i odrasli.

Komponente leka Kindinorm su prirodnog sastava, ne spadaju u grupe sedativa ili antipsihotika i zbog toga imaju minimum neželjenih dejstava.

Aktivne komponente leka efikasno utiču na tipične simptome poremećaja pažnje kao što su: oslabljena koncentracija, pojačana razdražljivost i nemir, oslabljena sposobnost učenja, poremećaji spavanja i opšta slabost. 

Takodje, Kindinorm granule imaju umirujući efekat na dete ili odraslog čime koriguju hiperaktivno ponašanje.