O nama

Alpen Pharma u Srbiji

Istorija kompanije Alpen Pharma u Srbiji počinje 2012. godine, otvaranjem predstavništva u Beogradu. S ciljem da bude što bliže pacijentima i da poveća dostupnost celokupnog asortimana proizvoda, predstavništvo Alpen Pharma otvorilo je svoje regionalne kancelarije u ekonomski značajnim područjima zemlje. 

 

90% ogromnog broja zaposlenih u Kompaniji čine medicinski predstavnici, tj. tim stručnih radnika sa medicinskim obrazovanjem koji aktivno sarađuju sa pedijatrima, internistima, alergolozima, dermatolozima, ginekolozima, ORL specijalistima, gastroenterolozima, lekarima porodične medicine itd., kao i sa farmaceutima u celoj Srbiji. 

 

 

Danas, predstavništvo Alpen Pharma u Beogradu uspešno rešava izazove sa kojima se suočava, neprestano se razvija i otvara nove mogućnosti. Portfolio proizvoda Kompanije dopunjuje se na godišnjoj osnovi i sadrži veliki broj lekova koji ispunjavaju potrebe mnogobrojnih pacijenata i lekara sa specijalizacijama iz raznih oblasti. 

 

 

Predstavništvo Alpen Pharma u Srbiji uspešno sarađuje sa medicinskim i zdravstvenim institucijama, zdravstvenim radnicima, hemičarima i pacijentima; obezbeđuje aktivnu podršku naučnim i praktičnim konferencijama i seminarima na kojima se promoviše deljenje iskustva, kao i raznim programima obuke koji za cilj imaju unapređenje kvalifikacija lekara. 

 

Potrebe naših pacijenata su oduvek bile prioritet za naše zaposlene i stoga predstavništvo Alpen Pharma vodi računa o kvalitetu i bezbednosti svojih proizvoda.