O nama

Alpen Pharma širom sveta

Grupa preduzeća Alpen Pharma (Alpen Pharma Grouposnovana je 1997. godine i predstavlja uniju preduzeća čiji je glavni poslovni profil da promovišu, vrše distribuciju, proizvode i propagiraju medicinske proizvode.

Alpen Pharma in the world

 

 

Sfera uticaja Grupe proširuje se i na teritorije Azije, istočne i zapadne Evrope. Glavno sedište Grupe nalazi se u Bernu, glavnom gradu Švajcarske. Svako preduzeće u Grupi je lider na  farmaceutskom tržištu, koji svojim poslovnim partnerima obezbeđuje širok opseg usluga  promovisanje i distribuciju farmaceutskih proizvoda, uključujući i dobijanje dozvole za  lekova u promet.

 

Osim toga, jedna od najvažnijih aktivnosti Grupe jeste organizovanje i izvođenje kliničkih proba sa medicinskim proizvodima u saglasnosti sa standardima dobre kliničke prakse (DKP), što u velikoj meri proširuje listu usluga koje pruža Kompanija.