Media centar

Pregled pacijenta sa vrtoglavicom

19.12.2016

14.12.2016. godine u hotelu Zepter Internacional u Beogradu, održana je radionica na temu Pregled pacijenta sa vrtoglavicom. Radionicu je vodio specijalista otorinolaringologije dr Dušan Pavlović iz Centra za sluh i ravotežu. Učesnici, lekari opšte medicine, specijalisti otorinolaringologije i subspecijalisti audiologije su aktivno učestvovali u rešavanju problema dijagnostike pacijenata sa vrtoglavicama različitog porekla. U uvodnom delu radionice posebna pažnja je posvećena medikamentoznoj terapiji gde je istaknut lek Tebokan®, standardizovan i prečišćen ekstrakt lista Ginkgo bilobe, njegov pozitivan efekat na simptome vrtoglavice, bezbednost i tolerabilnost dugoročne terapije.